Právní předpisy

Živnostenský zákon

Platné znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení.

Dne 16. listopadu 2017 nabyl účinnost zákon č. 261/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon novelizuje § 3 odst. 3 písm. v) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňují slova "činnost výkonných letců".

Dne 3. ledna 2018 nabyl účinnosti zákon č. 204/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizuje § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňují slova "činnost poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu".

Živnostenský zákon 455/1991 Sb. 
 

Živnostenský zákon  - přílohy 

 

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Nařízení vlády ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých živností s účinností od 14. srpna 2008

Dne 1. srpna 2017 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 178/2017, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Stávající právní úprava nařízení vlády se tímto přizpůsobuje změnám, které byly v uplynulém období provedeny novelizacemi živnostenského zákona a jiných právních předpisů, které s živnostenským podnikáním souvisejí.

Z předpisů novelizujících živnostenský zákon se především jedná o zákon o zbraních a zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Úprava nemá věcný dopad na podnikatele, k zásahům, které by měnily rozsah oprávnění podnikatele, návrhem nedochází.

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. 

 

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

Platné znění zákona
zákon o živnostenských úřadech 

 

Zákon č. 252/1997 o zemědělství

Platné znění zákona
zákon o zemědělství