Oddělení registrace

Provádí registraci fyzických a právnických osob, vč. změn, přerušení a zrušení živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a plní funkci Centrálního registračního místa. Vede agendu zemědělských podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

Kontakty na oddělení registrace

Jméno Funkce Telefon E-mail Kancelář

Mgr. Hánová Drahoslava

Vedoucí odboru

236 044 257

drahoslava.hanova@praha2.cz

přízemí 013

Kalvodová Jana

živnostenský rejstřík

236 044 400

jana.kalvodova@praha2.cz

přízemí hala 023

Oddělení registrace

Bc. Boučková Ivana

vedoucí oddělení

236 044 151

ivana.bouckova@praha2.cz

přízemí 012

Krejčířová Jindřiška

referent registrace

236 044 155

jindriska.krejcirova@praha2.cz

přízemí hala 023

Melišíková Eva

referent registrace

236 044 261

eva.melisikova@praha2.cz

přízemí hala 023

Ing. Ansorgová Dita DiS.

referent registrace

236 044 254

dita.ansorgova@praha2.cz

přízemí hala 023

Skálová Jana

referent registrace

236 044 268

jana.skalova@praha2.cz

přízemí hala 023

Ing. Petr Přikryl

referent registrace

236 044 258

petr.prikryl@praha2.cz

přízemí hala 023

Šímová Monika

referent registrace

236 044 149

monika.simova@praha2.cz

přízemí hala 023

 

Na oddělení registrace můžete

 • Ohlásit živnost (řemeslnou vázanou, volnou), požádat o koncesi a společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi může fyzická osoba oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění České správě sociálního zabezpečení, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti příslušné zdravotní pojišťovně a právnická a fyzická osoba může požádat o registraci k dani z příjmů nebo k silniční dani (Finanční úřad) a úřadu práce oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení
 • Oznámit nebo požádat o:
  • změnu údajů uvedených v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi,
  • změnu registračních údajů vztahujících se k registraci dani z příjmů nebo dani silniční
  • přerušení nebo obnovení provozování živnosti
  • zápis zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
  • zrušení živnostenského oprávnění
  • výpis z živnostenského rejstříku
 • Dále na oddělení registrace můžete požádat o:
  • zápis do Evidence zemědělského podnikatele
  • zápis změn údajů uvedených v žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele
  • vyřazení z Evidence zemědělského podnikatele
  • výpis z Evidence zemědělského podnikatele

Kde najdu oddělení registrace živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 2

Adresa – pracoviště            

Úřad městské části Praha 2
náměstí Míru 20/600                       
120 39 Praha 2

Přízemí hala č. 023

Úřední hodiny

pondělí a středa

08:00 – 17:30

úterý a čtvrtek

07:30 – 12:00
12:00 – 16:00 na objednání

Objednání na živnostenský odbor