Kalendář základních povinností podnikatele

Stanovené termíny pro splnění zákonných povinností vyplývajících ze živnostenského zákona nebo souvisejících právních předpisů.

Podnikatelé, živnosti, pro které je stanoven zákonný termín

Povinnost

Možný důsledek nesplnění povinnosti

Předpis

Termín

Silniční motorová doprava

každoroční prokázání finanční způsobilosti pro velká vozidla (prokazuje se dopravnímu úřadu)

sankční pozastavení či zrušení živnosti, změna rozsahu živnostenského oprávnění z moci úřední

111/1994 Sb.

31.7.2018 (lhůtu lze na základě žádosti podnikatele prodloužit do 31.8.2018)

Provozování pohřební služby, Provádění balzamace a kozervace,

upravit a vydat řád a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici

 

193/2017 Sb.
256/2001 Sb.

1.9.2018

Provozování krematoria 

upravit vydat řád a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici

 

193/2017 Sb.
256/2001 Sb

1.9.2018

DAŇOVÝ KALENDÁŘ

Upozornění na daňové povinnosti v aktuálním roce, které vyplývají pro poplatníky z jednotlivých zákonů NALEZNETE ZDE .

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Informace o platbách pojistného NALEZNETE ZDE

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Seznam zdravotních pojišťoven s odkazy na jejich webové stránky NALEZNETE ZDE

Všeobecná zdravotní pojišťovna -  informace pro OSVČ - platba pojistného NALEZNETE ZDE

Odborová zdravotní pojišťovna - informace pro plátce NALEZNETE ZDE