Živnostenský odbor

Odbor vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM). Vede agendu zemědělských podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění. Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku – webový portál registr živnostenského podnikání.
Je dozorovým orgánem, jehož kompetence vyplývají ze zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje výkon kontrolní činnosti, při které sleduje, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností (např. kolaudační rozhodnutí, registrace na finančním úřadě, přihlášení na správě sociálního zabezpečení apod.)
Je kontaktním místem systému "Spotřebitelský ombudsman", jehož spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožňuje především seniorům domoci se spotřebitelských práv.

Působnost obecního živnostenského úřadu je vymezena územím celé ČR s výjimkou činnosti dozorové a řízení sankční povahy.

Základní kontaktní údaje živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 2

Poštovní adresa – pracoviště            

Úřad městské části Praha 2                                
náměstí Míru 20/600                                      
120 39 Praha 2

Elektronická podatelna ÚMČ Praha 2

posta@praha2.cz

ID datové schránky

y7yb44i

Úřední hodiny

pondělí a středa

08:00 – 17:30

úterý a čtvrtek

07:30 – 12:00
12:00 – 16:00 na objednání

Objednání na živnostenský odbor

Kontakty na jednotlivá pracoviště živnostenského odboru

 • Celkem platných živnostenských oprávnění

  ČR 1
  Praha 1
  Praha2 1
 • Podnikatelé celkem

  ČR 1
  Praha 1
  Praha2 1
 • Počet obyvatel

  ČR 1
  Praha 1
  Praha2 1