Elektronická komunikace s Živnostenským úřadem

S živnostenským úřadem nyní nemusíte jednat pouze osobně nebo prostřednictvím pošty. K jednání, podání ohlášení živností, žádostí o koncesi, ale i oznámení změn můžete využít veřejnou datovou síť – internet. Elektronická komunikace má řadu výhod, ale hlavně je rychlejší a pohodlnější

Nejčastěji využívaná elektronická komunikace je e-mailová zpráva, kde bohužel prostá e-mailová zpráva bez podpisu uznávaným elektronickým podpisem nesplňuje požadavky pro elektronická podání vůči orgánům veřejné moci – tj. i živnostenskému úřadu, neboť je zde základní problém a to, že takto zaslané e-mailové zprávy postrádají záruku, tj. byly odeslány určitou osobou a že při jejich přenosu nedošlo k jejich pozměnění. Přesto je e-mailová zpráva jedním z nejrychlejších komunikačních kanálů a podnikatelé ji nejčastěji využívají k získání odpovědí na své dotazy, zde není ke komunikaci nutný uznávaný elektronický podpis.

Při elektronické komunikaci je možné využívat e-mailového poštovního klienta jako je aplikace Outlook, kde při vlastnictví uznávaného elektronického podpisu není problém e-mailovou zprávu elektronicky podepsat, pokud k elektronické komunikaci využíváte webového e-mailového klienta např. xxx@seznam.cz, xxx@gmail.com …, e-mailovou zprávu zde není možné podepsat uznávaným elektronickým podpisem. Řešením je, že dokument (např. oznámení změny) podepsaný uznávaným elektronickým podpisem můžete zaslat v příloze zprávy. Ale ani v jednom případě není takto možné zaslat například doklad o vzdělání – maturitní vysvědčení, výpis z rejstříku trestů tj. všechny dokumenty, které nevytvořil sám odesilatel zprávy. Adresa elektronické podatelny ÚMČ Praha 2 posta@praha2.cz  

Druhým nejčastěji využívaným prostředkem k elektronické komunikaci je datová schránka. Datovou schránku mohou klienti využívat k podání vůči živnostenskému úřadu, aniž by vlastnili uznávaný elektronický podpis, neboť datová schránka umožňuje jednoznačnou identifikaci subjektů vlastnících datovou schránku. Datovou schránku lze využít k oznámení změn, ohlášení živností atd., ale pozor pokud klient chce prostřednictvím datové schránky zasílat jiné dokumenty než, které vytvořil sám tj. například doklad o vzdělání – maturitní vysvědčení, výpis z rejstříku trestů a další, musí provést autorizovanou konverzi dokumentů tj. převedení listinné podoby do elektronické. ID datové schránky ÚMČ Praha 2 je y7yb44i

Pro zjednodušení elektronického podání na živnostenský úřad je na webových stránkách Registru živnostenského podnikání volně k dispozici aplikace „JRF“ což je nástroj pro vytváření elektronického podání s možností přímého odeslání do Informačního systému registru živnostenského podnikání (IS RŽP), nebo do datové schránky úřadu. V obou případech je možné si vybrat konkrétní úřad, kam mají být podání zaslána. Instalaci aplikace je možné provést z webové adresy http://www.rzp.cz/elpod.html

Nevlastníte-li uznávaný elektronický podpis a nemáte datovou schránku a současně podání potřebujete učinit co nejrychleji, můžete k tomuto využít e-mail a to za podmínky, že své podání do 5 dnů potvrdíte, tj. doručíte na příslušný úřad (osobně nebo prostřednictvím pošty). Příslušné podání musí být Vámi podepsané. Pokud podání do 5 dnů nepotvrdíte, úřad bude na podání doručené e-mailem nahlížet, jako by vůbec nebylo učiněno.