Interaktivní mapa obchodu a služeb

Městská část Praha 2 neustále rozšiřuje nabídku svého informačního mapového portálu webGIS. Z rozcestníku http://webgis.praha2.cz/portal/ je nyní zcela nově zpřístupněna interaktivní mapa, zobrazující nabídku provozoven obchodu a služeb na území městské části Praha 2. Uživatelé zde najdou mnoho nových užitečných kontaktů.

„Není jednoduché v informačních technologiích kontinuálně objevovat, snažit se udávat směr. Někdy se mi zdá, že webGIS je už dokonalý, a pak se objeví další nápad, chvíli zraje a nakonec získá konkrétní novou podobu. Ale webGIS Prahy 2 není jen o nových projektech. Lidé z oddělení územního rozvoje, kteří ho vyvíjejí, mají k němu zvláštní vztah. Ne takový ten pracovní, dělají to srdcem a ono je to vidět. Mimořádně se tu sloučily prvky vizionářské, znalosti technologií a nadšení. Každý počítačově gramotný, kdo zavítá na náš webGIS Prahy 2, musí objektivně uznat, že něco podobného nemá na českém internetu veřejné správy obdoby“, říká tajemník ÚMČ Praha 2 Michal Kopecký.

Nová aplikace si klade za cíl zpřístupnit informace o službách živnostníků a zároveň provozovatelům služeb a obchodu nabízí propagaci jejich činnosti. Přímo z mapy mohou jednoduše kontaktovat živnostenský odbor Prahy 2 a aktualizovat nebo doplnit data o své provozovně v portálu obchodu a služeb. V současnosti je v databázi vedeno 1792 záznamů o provozovnách.

Mapová témata zahrnutá v Interaktivní mapě obchodu a služeb: Potraviny • Zábava, cestování, restaurace • Móda, péče o tělo a vzhled • Domov, zahrada • Ostatní obchody a služby.

Interaktivní mapa obchodu a služeb v maximální šíři zpřístupňuje kontaktní údaje provozovny. Jsou to zejména název provozovny, druh činnosti, adresa, provozní doba, telefonní číslo, e-mail a webová stránka provozovny. Vizitku provozovny lze přepnout pomocí záložky označené „změna“ do režimu kontaktního formuláře, který umožňuje odeslat zprávu živnostenskému odboru úřadu městské části za účelem změny nebo doplnění údajů provozovny.

Pokud provozovatel živnosti svou provozovnu v mapě nenašel a přitom by rád využil příležitosti prezentovat se v Interaktivní mapě obchodu a služeb, doporučujeme kontaktovat přímo živnostenský odbor prostřednictvím emailu ozmapa@praha2.cz. Důležitou pomůckou pro práci s mapou je funkce vyhledávání „bodu zájmu“ – můžeme vyhledat provozovnu například podle jména nebo podle činnosti, kterou provozuje. Dále je možné samostatně vyhledávat adresy a informace o parcelách. Pro různé účely je vhodné zobrazit i další mapové vrstvy. Například návštěvníci obchodů jistě ocení mapu zón parkovacích stání, pro návštěvníky restaurací zase bude zajímavé zjistit, zda restaurace provozuje restaurační předzahrádku.

Informační mapový portál webGIS Praha 2 neustále prochází aktualizací. V poslední době byla například doplněna a roztříděna data mapového tématu Majetek spravovaný MČ Praha 2. Do interaktivní webové podoby přístupné z webu Prahy 2 i z vrstev webGISu Prahy 2 byl převeden Katalog kulturních nemovitých památek. Portál se také rozrostl o vrstvuCísařské otisky stabilního katastru, která vykresluje městskou část v roce 1842. Spolu s tím byla zpřístupněna možnost zprůhlednění jednotlivých podkladových mapových vrstev a vybraných tematických mapových vrstev. Povaha zobrazovaných dat se stala variabilnější a vizuálně pestřejší. Zejména kombinace vrstvy císařských otisků a vrstvy památkové ochrany je velmi zajímavá a poodhaluje historické zákonitosti vývoje městské části Praha 2.

Správcem mapového portálu městské části Praha 2 je oddělení územního rozvoje.

Zdroj: www.praha2.cz