Uznávaný elektronický podpis

Potřebujete elektronicky komunikovat s úřady státní správy? Pořiďte si kvalifikovaný certifikát. Pomocí kvalifikovaného certifikátu vytvoříte zaručený elektronický podpis, který je uznáván všemi orgány veřejné moci v ČR.

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, se uznávaným elektronickým podpisem rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis, který je vydáván kvalifikovaným poskytovatelem služeb. Při žádosti o certifikát si můžete požádat o Identifikátor MPSV (IK MPSV). Tento identifikátor slouží k jednoznačné a neměnné identifikaci podepisující osoby.

Identifikátor klienta MPSV (IKPMSV) se vkládá do osobního kvalifikovaného certifikátu a slouží k určení jednoznačné identity při komunikaci se státní správou. Pokud budete komunikovat s úřady státní správy, doporučujeme IKMPSV do kvalifikovaného certifikátu vložit. Při komunikaci s úřady finanční správy je IKMPSV povinný. "zdroj PostSignum"

Seznam vydávaných kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů v České republice zveřejňuje na webových stránkách Ministerstvo vnitra ČR :

První certifikační autorita, a. s., IČO 26439395, Podvinný mlýn 2178/6,PSČ 190 00 Praha 9

Česká pošta, s. p., IČO 47114983, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 Praha 1

Upozornění

Do svého e-mailu se hlásím z více PC přímo přes webové rozhraní. Lze i v tomto případě elektronicky podepsat odesílaný e-mail?

Využití certifikátů přes www rozhraní závisí na daném poskytovateli služby. Obecně lze říci, že v současné době na bezplatných e-mailových serverech možnost elektronického podepisování není podporována. Pro bližší informace je nutné vždy kontaktovat daného poskytovatele e-mailových služeb. "zdroj PostSignum"

Další informace k práci s certifikáty jsou na webové stránce České pošty a.s. v části PostSignum