Dobrý den, přestěhovala jsem se, chci změnit trvalé bydliště a i svoji podnikatelskou činnost vykonávat z jiné adresy. Co mám nyní dělat?

Dobrý den,

pokud jste se již přestěhovala, ale ještě adresu trvalého bydliště nezměnila, nejprve musíte ohlásit místo svého nového trvalého bydliště a to na úřadu v místě nového bydliště (potřebné informace najdete na webové adrese http://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx ).

Změnu adresy trvalého bydliště živnostenskému úřadu oznamovat nemusíte. Živnostenský úřad změnu zapíše na základě avíza z registru obyvatel (§ 49 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů).

Ve svém dotazu dále uvádíte, že i svou podnikatelskou činnost chcete vykonávat z jiné adresy.

Pokud svou podnikatelskou činnost své sídlo budete měnit na adresu nového trvalého bydliště a při ohlášení živnosti jste požádala o automatickou změnu adresy sídla na adresu bydliště, změnu oznamovat nemusíte, ale v opačném případě změnu adresy sídla můžete oznámit na kterémkoliv živnostenském úřadu na území České republiky (https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0056 ) formulář k oznámení změny Vám zasílám v příloze.

Podnikatel fyzická osoba nemá povinnost mít adresu sídla a adrese svého bydliště, ale liší-li se adresa sídla od bydliště je podnikatel povinen při oznámení změny adresy sídla živnostenskému úřadu předložit právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo, přičemž k doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním souhlasí (viz nezávazný formulář v příloze). Za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny (změny adresy sídla) je stanoven ve výši 100, - Kč (příloha/ položka 24 k zákonu č. 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Výše uvedené změny můžete prostřednictvím živnostenského úřadu oznámit Finančnímu úřadu (pouze na příslušném formuláři), České správě sociálního pojištění a příslušné zdravotní pojišťovně.

Vzhledem k tomu, že nevím, jaké podnikatelské činnosti se věnujete, dovoluji si Vás, ale upozornit, že podnikatel svou podnikatelskou činnost ve smyslu občanského zákoníku může vykonávat v bytě, nezpůsobí-li to zvýšené zatížení pro byt nebo dům.

Podnikatel může svou podnikatelskou činnost - provozovat živnost v provozovně, za provozovnu se pro účely živnostenského zákona považuje prostor, v němž je živnost provozována. Živnost může podnikatel provozovat ve více provozovnách, ale je povinen zajistit, aby byla provozovna způsobilá pro provozování příslušné živnosti, zahájení a ukončení provozování živnosti je povinen předem oznámit živnostenskému úřadu. Další povinnosti vztahující se k provozovně jsou stanoveny v § 17 živnostenského zákona viz. příloha.

V případě dalších dotazů se na nás můžete opět obrátit písemně nebo si na živnostenském úřadu domluvte osobní konzultaci (objednávkový systém ÚMČ Praha 2 je na webové adrese https://www.praha2.cz/On-line-objednani-na-urad).